Leviz orkester

Välj uppspelningskvalitet

HD kvaliten lämpar sig för datorer med snabb uppkoppling. Lägsta kvaliten är till för mobiltelefon.

Den röda stugan

Text: Lennart Olsson Musik: A. Bornell / P. Lund

När jag lyssnar till en sång, tänker jag så mången gång
på den tid som gått jag aldrig återfår.
Tanken går till barndomstid, med all lek och sinnesfrid,
allt så ljust och vackert för mitt minne var.

Det står en stuga röd bland asp och lind,
och björkar bugande för sommar´ns vind,
och hagen där som vildmarksblommor gror.
Den stugan ägde far och mor.

Tiden kommer ej igen, minnet lever kära vän
av den ljuva barndomstid vid hemmets härd.
Far och mor så mången kväll uti hemmets lugna tjäll
har bevarat sina barn från synd och flärd.

Det står en stuga röd bland asp och lind . . .

Ungdomstiden är så kort, åren svinner hastigt bort,
så en dag man ensam uti livet går.
Kanske från ett fjärran land tanken smyger sig ibland,
då kanhända ögat fuktas av en tår.

Det står en stuga röd bland asp och lind . . .