Leviz orkester

Välj uppspelningskvalitet

HD kvaliten lämpar sig för datorer med snabb uppkoppling. Lägsta kvaliten är till för mobiltelefon.

O hur saligt att få vandra

Text: Lars P. Ollén, 1876 (Shall We Gather at the River?)

1. O hur saligt att få vandra hemåt vid vår Faders hand!
Snart vi slutat ökenfärden och går in i Kanaans land.

Refr.: Härligt sången där skall brusa,
stark som dånet av en vattuflod:
Äran tillhör Gud och Lammet
som oss vunnit med sitt blod.

2. Här vid älvarna i Babel tystnar ofta nog vår sång,
men vi väntar bättre dagar i Jerusalem en gång.

Härligt sången där skall brusa...

3. Intet mörker där skall vara, inga tårar, ingen nöd,
ingen synd och ingen plåga, ingen djävul, ingen död.
Härligt sången där skall brusa...

4. Här vi skiljs ifrån varandra, här är möda, sorg och strid,
men uti den gyllne staden snart vi mötas får i frid.
Härligt sången där skall brusa...

5. O, må ingen bli tillbaka här i denna mörka värld!
Må vi alla där få mötas efter slutad pilgrimsfärd!
Härligt sången där skall brusa...